Het zal waarschijnlijk niemand ontgaan zijn dat de belastingdienst weer druk doende is om van de belastingplichtigen de gegevens op te vragen, aan de hand waarvan de te betalen of terug te ontvangen belasting wordt bepaald. Voor 1 mei behoren deze gegevens bij de betreffende…

De ondergewaardeerde rol van Sovjet-Unie bij de bevrijding van het Nazi-regimein het West-Europa. Lezing door drs. Marie-Thérèse ter Haar Hier in West-Europa denken we bij de bevrijding van Europa in de WO2 vooral aan de strijdkrachten die geleverd werden door de VS, Canada en de…

Op donderdag 2 april hebben we een bezoek gepland bij de Moskee in Haaksbergen. Het programma ziet er als volgt uit: 14.00 uur: Inloop en ontvangst koffie, thee 14.15 uur: Welkomstwoord door de voorzitter van de Moskee en voorzitter Senioren Hengevelde 14.30 uur: Kort filmpje…

Woensdag 18 maart leren de Senioren Hengevelde een bekende Nederlander kennen die zo rond het jaar 2000 heel wat spanning in de Nederlandse huiskamers te weeg heeft gebracht. Menig Nederlander zal zich bij het horen en zien van zijn of haar naam en persoon nog…

In een fraai versierde zaal van De Gebrande Waateren kregen de senioren uit Hengevelde een bijzonder gezellig programma voorgeschoteld, georganiseerd door carnavalsvereniging De Höftemennekes. Na de koffie met een plakje cake verwelkomde de nieuwe president van DeHöftemennekes, Frank de Witte, een volle zaal met senioren,…

Woensdagavond bezochten een 75-tal leden van de Senioren Hengevelde een informatieavond over het werk van de vrijwilligers voor de Leendert Vrielstichting in de Hof van Twente. Pietie Krabbendam en Ine Kaptein gaven in heldere bewoording uitleg over de werkzaamheden die de vele vrijwilligers bieden aan…