nieuwsbrief september 2022

Ons seizoen is begonnen, de herfst ook.

De start van ons nieuwe seizoen was er een met veel gezelligheid, maar ook toonde onze gast troubadour Gery Groot Zwaaftink zich een ware vertelkunstenaar. Het is niet iedereen gegeven om een zaal langere tijd muisstil te krijgen met een verhaal, maar het lukte Gery bijzonder goed. En nu verder met …

Leer Twickel kennen door Jan Haverkate
Opnieuw kunnen we u melden dat een ander groot verteller met interessante kennis naar ons toekomt. Op 5 oktober komt Jan Haverkate , oud-journalist van de Tubantia, ons een avond lang vertellen over het oude landgoed Twickel.
Al eeuwenlang boeit het indrukwekkende kasteel elke bezoeker.
Binnenkomen is slechts weggelegd voor weinigen, verhalen zijn er des temeer.
Als geboren Deldenaar kreeg Jan Haverkate de details en kennis met de paplepel ingegeven. U hoort over de families die er woonden, de boerderijen die er bij horen, de prachtige natuur rondom en waarschijnlijk ook wel over zaken die de buitenwereld nog niet kent. De bijbehorende beelden zullen veelzeggend zijn.
U komt woensdag 5 oktober om 19.30 uur toch ook naar De Marke?

Excursie Melkveebedrijf Pelle
De familie Pelle heeft ons woensdagmiddag 14 oktober om 14.30 uur uitgenodigd om hun moderne melkveebedrijf eens nader te komen bekijken.
Nu de boeren zo uitdrukkelijk van zich laten horen vanwege hun mogelijk aangetaste bestaansrecht, is het voor ons allen wel eens goed om te zien hoe een modern bedrijf functioneert. Het contrast met vroeger zal nadrukkelijk tot uiting komen.
Schaalvergroting, nieuwe technieken, maar vooral ook strenge voorschriften maken het werk voor de moderne boer totaal anders dan dat uit onze jeugd.
De familie Pelle zal ons graag ontvangen met een kop koffie en ons zeker die middag een helder beeld geven van hun bedrijf. Afgesloten wordt er met een gezamenlijk drankje.
De Hengeveldse basisschool zal die zelfde dag ’s morgens het bedrijf bezoeken.
Kom dus 14 oktober om 14.30 uur ook naar de familie Pelle, Heggelerveldsweg 3.

Excursie wijngaard Hof van Twente
Op woensdag 19 oktober gaan we met de Senioren Hengevelde op bezoek bij wijngaard Hof van Twente in Bentelo. In de herfstmaanden zijn de druiven voldoende rijp om geplukt te worden. Dus bij uitstek de kans om alles te weten te komen over wijnen.
We starten met een kop koffie en iets hartigs, luisteren naar een stukje theorie en worden rondgeleid door de wijngaard zelf. We volgen de weg die druiven moeten gaan om omgetoverd te worden tot de godendrank die de mens er van maakt.
Dus ook binnen volgen we het bereidingsproces.
En wat is het bezoek aan zo’n bedrijf zonder het eindproduct geproefd te hebben.
Natuurlijk worden we verwacht in een gezellige ruimte om verschillende wijnen te proeven.
Kom, leer en geniet met ons mee op 19 oktober om 14.30 uur aan de Suetersweg 2a Bentelo. Kosten € 17,50 (De koffie is voor onze rekening.)Graag uw opgave voor 16 oktober bij Alfons Assink, Diepenheimsestraat 47a
Betaling kan bij aankomst op de wijngaard.

Belangrijk

Energietoeslag

De energietoeslag was eerst € 800. De Rijksoverheid heeft besloten dit bedrag met € 500 te verhogen naar € 1.300. Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u al € 800 ontvangen? Dan hoeft u niets te doen. U ontvangt de extra € 500 voor eind september 2022. Het bedrag wordt op uw, bij ons bekende, bankrekeningnummer betaald. U ontvangt hierover geen brief of mail. 

Heb ik recht op energietoeslag?

Als uw netto inkomen hoger is dan de normbedragen in de tabel, dan kunt u geen energietoeslag krijgen.
Heeft u moeite om rond te komen? Neem dan gerust contact met ons op via 0547-858585. We kijken dan samen naar een eventuele oplossing.

LeeftijdAlleenstaand of echtpaarNormbedragen*
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijdAlleenstaande€ 1.244,54

Echtpaar€ 1.777,92
Ouder dan de pensioengerechtigde leeftijdAlleenstaande€ 1.382,89

Echtpaar€ 1.872,49

*Normbedrag is 120% exclusief vakantietoeslag en zijn nettobedragen. 
Wie dus maandelijks netto minder ontvangt dan genoemde bedragen komt in aanmerking voor toeslag. Uw spaargeld telt
niet mee.
 

Eenmalige toeslag van 1300 euro

Bij de beoordeling kijken we alleen naar uw inkomen, niet naar uw vermogen. Ook de samenstelling van uw gezin is belangrijk. Denk hierbij aan inwonende kinderen van 21 jaar en ouder met een (bij)baan. Dan gelden er namelijk afwijkende normbedragen. Zie hiervoor het overzicht bijstandsnormen. U kunt eventueel ook contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.
De energietoeslag is bedoeld om uw maandelijks energievoorschot te betalen of de eindafrekening. Heeft u nog niet te maken met een verhoging van uw maandtarief en ontvangt u pas later dit jaar de eindafrekening? Dan is het aan te raden de toeslag te reserveren. 
 

Voorwaarden:
U komt alleen in aanmerking als u ouder bent dan 21 jaar en niet in een inrichting verblijft. Ook (thuiswonende) studenten met studiefinanciering zijn uitgesloten van deze regeling. In specifieke situaties en voor vragen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de afdeling Werk en Inkomen.

Let op: de voorwaarden kunnen nog veranderen. Houd daarom deze pagina in de gaten.

Aanvraag energietoeslag via gemeente Hof van Twente: Tel. 0547-858585

You may also like...

Reacties gesloten.