Wat een gezellige slotavond!

Woensdagavond kwamen wij voor het laatst dit seizoen bij elkaar.
De vakantieperiode breekt aan en de Zomerfeesten staan op het punt van beginnen en dus gaat de aandacht meer uit naar andere aangename activiteiten.
In zijn openingswoordje stelde de voorzitter nog even de jaarlijkse Höftereis  aan de orde.
Na twee jaar afwezigheid vanwege corona heeft de commissie behoefte aan duidelijkheid over deelname. Met een snelle stemming onder de aanwezigen bleek een kwart van de 80 aanwezigen nog steeds interesse te hebben. Hengevelde breed zal dat aantal nog fors groter worden omdat alle ouderen uit ons dorp uitgenodigd worden.
Ook kwam er het verzoek aan de leden om ideeën aan te reiken voor invulling van het nieuwe programma. Wij als bestuur willen graag een zo breed mogelijke groep mensen een boeiend programma bieden.

Daarna was het de beurt aan het duo Tiz’Nix om de leden te vermaken.

Dat een naam niet alles zegt, bleek al snel. Op een humoristische wijze aan elkaar gepraat en in een vlot tempo werd een scala aan bekende liedjes gezongen.
Uitgenodigd om mee te zingen leverde aanvankelijk schuchtere pogingen op maar nog voor de pauze was het ijs gebroken en werd uit volle borst meegezongen.
Ook de ondersteuning met passende dia’s op een groot scherm droegen bij aan de stemming.
Het duo ontkwam er dan ook niet aan om na afloop een extra toegift te geven.
Nog niet eerder had een zangduo een zo groot enthousiasme opgewekt.
na afloop van het programma werden de aanwezigen uitgenodigd om nog een drankje en een hapje te gebruiken. Dit zorgde ervoor dat velen nog gezellig bleven napraten.
Een succesavond.
Wij wensen iedereen een prachtige vakantie en een zonnige zomer toe.You may also like...

Reacties gesloten.