Nieuwsbrief april

De dagen krijgen weer lengte en warmte, we gaan erop uit.

Wat een heerlijk feest was het in de dagen voor, met en na Pasen. Een warme voorjaarszon trok mensen in groten getale naar buiten om zonder teveel zorgen erop uit te trekken of gewoon buiten te zijn in de tuin. De stille wintermaanden waren vergeten. Ontmoeten was weer een actief begrip geworden.
Hopelijk kunnen we er de komende maanden van blijven genieten.

Jaarvergadering
De laatste bijeenkomst van de Senioren Hengevelde betrof de jaarvergadering waarin door het bestuur verantwoording werd afgelegd over de afgelopen twee jaar.
De activiteiten moesten in deze periode helaas beperkt blijven van wege corona, de financiën werden in orde bevonden, de kas bleek goed gevuld en het bestuur kende een wisseling waarbij Ineke Pelle afscheid nam en haar plaats werd ingenomen door Francis Peters. Rikie Peters was in de tussentijd al eerder opgenomen in het bestuur en werd alsnog voorgesteld.
Na dit officiële deel werden de aanwezigen vermaakt door Anneke Schep met een humoristische benadering van de ouder wordende en de datende mens.

Opfriscursus rijvaardigheid.
De oproep aan 70+ers om deel te nemen aan een gratis opfriscursus rijvaardigheid heeft meer dan 65 mensen doen besluiten om hieraan deel te nemen. Een verstandig besluit omdat bij velen de kennis van regels en borden best wat blijkt te zijn verminderd.Maandag 25 en dinsdag 26 april zullen ze in De Marke worden bijgepraat.

11 Mei Start Fietstocht om 10.00 uur in De Marke
De jaarlijkse fietstocht staat gepland op woensdag 11 mei. Er is weer een prachtige tocht uitgezet van ruim 50 km waarbij onderweg ruim de tijd wordt genomen om te rusten en de inwendige mens te verzorgen. Graag nodigen we alle leden uit om zich in te schrijven voor deze mooie en hopelijk ook gezellige tocht.
U wordt om 10.00 uur in De Marke verwacht waarbegonnen wordt met een kopje koffie en waar de groepen worden samengesteld.
Na afloop van de fietstocht belanden we in een Hengeveldse horecazaak om na te praten en vooral ook om aan te sterken met een heerlijke plateservice.
De kosten voor deze verzorgde fietstocht bedragen €25,- per persoon. De penningmeester betaalt de meerkosten.
Het zou voor de organisatie fijn zijn om voor 4 mei te weten wie allemaal mee gaat.
Aanmelden bij Alfons Assink, tel: 0615175218 of mailen naar aengassink@hotmail.com

18 mei aanvang 19.30 uur
Karelskamp: Wat doet deze instelling?
Een week na de fietstocht is iedereen al weer volledig uitgerust en wordt dan uitgenodigd om naar De Marke te komen om te horen van Grace Wegdamen haar collega hoe de werkwijze is in de Karelskamp, de kleinste gevangenis in Nederland.
Dit schrijft Grace alvast over haar verhaal op 18 mei:

Het leven achter de tralies.
De PI (Penitentiaire Inrichting) Almelo is de kleinste gevangenis van Nederland. Er verblijven 182 gedetineerden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld PI Zaanstad, waar 1200 gedetineerden zitten. Dit maakt dat de PI Almelo kleinschalig en laagdrempelig is en staat voor een humane bejegening.

Daar waar vroeger de gevangenen moesten tuchten en hun straf uitzitten, wordt nu gewerkt aan een zinvolle dagbesteding, het bieden van goede zorg en terugkeer naar de maatschappij.

De PI Almelo kent verschillende regiems.

Er is het Huis van Bewaring waar gedetineerden verblijven tot ze de uitspraak hebben. Het Gevangenisregiem waar ze vervolgens hun straf uitzitten en een Extra Zorg Afdeling waar gedetineerden verblijven met psychiatrische problematiek, met een verstandelijke beperking en diegene die verdacht worden van een zedendelict. In de PI Almelo (wordt ook weleens de Buurtbajes genoemd) zitten gedetineerden die verdacht worden of veroordeeld zijn voor delicten op alle gebieden. Dit kan gaan om inbraak en diefstal maar ook voor zwaardere delicten, zoals moord en afpersing.

Hoe het leven er werkelijk uitziet in een gevangenis gaan jullie horen op de informatieavond op woensdag 18 mei.

Het belooft een boeiende avond te worden met een kijkje achter de schermen van een niet alledaags instituut.
Komen dus, allemaal.

You may also like...

Reacties gesloten.