Ook ouderen hebben een toekomst

Wij waren woensdagavond samen in de prachtige nieuwe kantine van de Hebo voor onze jaarvergadering met aansluitend een optreden van Anneke Schep als entertainer.

Na twee keer de jaarvergadering te hebben moeten overslaan kon het bestuur de leden duidelijk maken dat de KBO-afdeling nog steeds springlevend is.
Uit het verslag van de secretaris bleek dat corona het aantal bijeenkomsten min of meer halveerde maar tegelijkertijd kon de penningmeester in zijn verslag een meer dan gezonde financiële situatie laten zien. Debet aan dat laatste waren onder andere verminderde uitgaven (corona), een uitkering van een legaat, de supportactie van de Rabobank en een gemeentelijke subsidie. Een mooi uitgangspunt voor de activiteiten in het komende seizoen.

In het bestuur vond ook een mutatie plaats. Ineke Pelle maakte op eigen verzoek plaats voor Francis Peters-Nollen. Met respect voor haar keuze bedankte de voorzitter Ineke voor haar vernieuwende, persoonlijke en ook kritische inbreng de afgelopen jaren in het bestuur.
Francis werd van harte welkom geheten. Haar bekendheid met Hengevelde en haar enthousiasme zal een uitstekende aanvulling geven in het bestuur. En zeker haar motivatie dat haar ouders in het verleden altijd lovend over de Senioren Hengevelde spraken, waren prettig om te horen. Welkom was er ook aan Rikie Peters, die al weer twee jaar zitting heeft in het bestuur maar nog niet als zodanig kon worden voorgesteld.

Bij de mededelingen ging de voorzitter in op de initiatiefgroep Toekomstbestendig Hengevelde. Deze vertegenwoordigers uit het verenigingsleven strevener naar om de komende jaren de voorzieningen op een gewenst en verantwoordelijk niveau te houden, passend bij de tijdgeest. Wegdamnieuws meldt regelmatig de vorderingen waarbij opgemerkt moet worden dat haast geen item is en dat in Hengevelde de te ontwikkelen ideeën breed gedragen moeten worden.
Bij deze gedachte past het om op te merken dat de jeugd spreekwoordelijk de toekomst heeft, maar dat de oudere generatie ook nog steeds een deel van diezelfde toekomst heeft.
De oproep naar de leden was er dan ook een, om zo mogelijk deel te nemen in de werkgroepen en zeker opbouwend mee te denken.

De eerstvolgende activiteit voor ons is de jaarlijkse fietstocht op 11 mei door onze prachtige regio. Een tocht van zo’n 50 km met een aantal rustpunten, uitgesmeerd over de hele dag.
Startpunt is de kantine van De Marke om 10 uur.
Graag opgave van deelnemers naar het secretariaat: seniorenhengevelde@gmail.com

Na de jaarvergadering was het woord aan Anneke Schep die op een ludieke wijze inging op de veranderingen in het leven van pensionado’s met na de pauze de perikelen van de datende ouderen. Al met al een zinvolle en toch gezellige, geslaagde avond.

You may also like...

Reacties gesloten.