Nieuwsbrief maart

Een leven in gezondheid en vrijheid is niet van zelfsprekend.

Het kan altijd nog erger wordt er wel eens relativerend gezegd en dat is dan meteen een waarheid als een koe. Wereldwijd hebben we de narigheid van een Corona-epidemie een beetje verwerkt en dachten we weer gewoon verder te gaan met een bevrijd gevoel en vol opluchting.
Niet dus. Een veel grotere bedreiging is er voor in de plaats gekomen. Een oorlog die geen oorlog mag heten, maar wel op een paar uur reizen vanaf Hengevelde in volle hevigheid woedt, veel mensenlevens kost en gigantische schade toebrengt aan de betrokken mensen, maar eigenlijk aan de hele mensheid. Alleen al de tv-beelden zijn een verschrikking.
Vertrouwen in de mens blijkt ver te zoeken en maakt dat er een stroom van vluchtende mensen zich verspreidt over Europa. Voor velen dreigt een te kort aan veel basisproducten en voor sommigen worden de kosten voor levensonderhoud te duur.
Wat zou het toch een zegen zijn wanneer onze wereldleiders hun taak eens echt en serieus zouden verstaan: een vredig leven brengen aan alle mensen zonder machtswellust.

Opfriscursus verkeersveiligheid.
Hebt u als 70+er de brief van de gemeente Hof van Twente voor een opfriscursus verkeersveiligheid ook ontvangen en hebt u die inmiddels al weer ingevuld op de post gedaan? Natuurlijk kunt u zich ook melden via de e-mail.

Jaarvergadering met een gezellige inbreng van Anneke Schep.
Het is ondertussen alweer twee jaar geleden dat uw bestuur verantwoording heeft afgelegd voor haar doen en laten binnen onze KBO-afdeling. Hoog tijd om dat maar eens snel goed te maken en wel op 6 april in de kantine van Hebo. Aanvang 19.30 uur.
We hopen u in een niet al te lange vergadering te kunnen duidelijk maken dat onze afdeling gezond en voortvarend is. Ook de bezetting van de bestuursposten en de financiën zullen aan de orde komen.
Vervolgens hebben we Anneke Schep uitgenodigd om ons de rest van de avond te vermaken Anneke is touwambtenaar in Raalte; ze staat nog midden in het leven, maar heeft zelf als oudere het leven van vele kanten leren kennen. Ze kan daarom op humoristische wijze vertellen over het leven van pensionado’s en haar eigen belevenissen.

Opschoondag door Senioren Hengevelde was een groot succes.
Zaterdagmorgen 19 maart hebben 40 vrijwilligers enthousiast en gewapend met grijpstok en vuilniszak, de dorpskern en naaste omgeving geschoond van zwerfvuil.
Iedere deelnemer kreeg onderweg veel waardering voor dit zinvolle werk. Dank aan de sponsoren SIO en SSGH voor de heerlijke koffie, krentenbrood, broodjes en soep.
Nu is het aan iedere Hengeveldenaar om de omgeving blijvend netjes te houden.
Voor een verslag van deze morgen zie wegdamnieuws.nl
Voor foto’s zie het album van wegdamnieuws.

Belangrijk om te weten:
Iedereen met een laag inkomen en ouderen met alleen AOW of met een heel klein pensioen kunnen in aanmerking komen voor een compensatie energierekening van maximaal € 800,- Een niet gering bedrag dat zeer welkom is met de steeds duurdere energielasten.
Aarzel niet en bel met de gemeente Hof van Twente om nadere informatie.

You may also like...

Reacties gesloten.