Nieuwsbrief februari

Thuis veilig bankieren.
Op het moment dat u deze nieuwsbrief leest, leeft een groot deel van Nederland in een bevrijdende roes. Het carnaval brengt velen plezier, maar nog meer voelen we het wegvallen van de coronamaatregelen als een soort bevrijding dat gevierd mag worden.
Voorzichtigheidshalve heeft het bestuur van de Senioren Hengevelde besloten om dit jaar  bij de carnaval nog maar niet vooraan te gaan staan in de feestvreugde, volgend jaar zijn we zeker weer van de partij.
Wat we wel willen gaan doen, is u van goede informatie voorzien op het gebied van veiligheid en dan vooral op het gebied van de digitale en financiële fraude die links en rechts om ons heen plaats vindt. We lezen en horen van de enorme brutaliteit en sluwe manieren waarop mensen bedonderd worden. Daarom wordt onze eerste activiteit dit nieuwe jaar een lesje in het veilig omgaan met onze financiën, een waarschuwing voor mensen die ons aan de deur fantastische aanbiedingen doen of voor mensen die uw bezit tot het hunne willen maken.
Daar voor hebben we een deskundige van de Rabobank uitgenodigd om bankzaken te komen uitleggen. Ook komt de wijkagent voor Hengevelde, de heer Rozema om wat algemenere duistere zaken aan de orde te stellen.
Welkom daarvoor op 9 maart om 19.30 uur in De Marke: Veiligheid voor ieder.


Veilig op weg

Verder hebt u vast in het Hofweekblad gelezen dat het VVN (Veilig Verkeer Nederland) een opfriscursus organiseert voor alle 70-plussers in onze gemeente. Samen met dit VVN willen we deze cursus ook in Hengevelde organiseren en wel in De Marke op 25 en 26 april.
De tijd is nog onbekend, maar het zal zeker overdag zijn.
Als bestuur benadrukken wij het belang van een goede kennis van de verkeersregels.
Uw mobiliteit hangt er voor een groot deel vanaf.
Alle kosten zijn voor rekening van het VVN, ook de koffie.
Mocht u ook uw rijvaardigheid nog eens willen laten testen, dan kunt u tegen betaling van €15,- een afspraak maken met een rijvaardigheidsinstructeur. Hij rijdt een uurtje met u rond.
Dit is geen examen en het heeft dus geen consequenties voor uw geldige rijbewijs.
Ons is beloofd dat alle 70-plussers voor deze opfriscursus persoonlijk worden uitgenodigd door de gemeente Hof van Twente en dat de aanmeldformulieren daarbij ingesloten zullen zitten. Let dus op uw brievenbus.
Rij veilig en doe mee!

Vervolg: Zie ommezijde

Jan Riesewijk
Graag willen we u ook alvast uitnodigen voor een bijzondere persoon die we met enige moeite hebben weten vast te leggen voor woensdag 23 maart.
Niemand minder dan acteur, komiek en columnist Jan Riesewijk uit Losser, bekend van radio en tv, komt ons deze avond vermaken met zijn mooie aandoenlijke, humoristische en cabareteske verhalen. Jan is een echte Twentenaar in woord en gebaar en weet altijd de lachers op zijn hand te krijgen. Iedereen kent hem nog uit de Tv-Oostserie ‘Jongeleu en oale groond’ en nog recenter uit de film ‘De beentjes van Hildegard’.
Ook deze avond mag u niet missen. Plaats van samenkomst: Herberg de Gebrande Waateren om 19.30 uur


Belastingaangifte 2021
Rob Geerlings, lid van onze Senioren Hengevelde en als hulp belastingopgave (Hubo) actief, heeft nog een tip voor u om kennis van te nemen.
Leest u zijn advies vooral zorgvuldig door.

Laat geen geld liggen waar u wel recht op hebt.
Kijk daarom dit jaar eens kritisch naar uw belastingaangifte als u veel ziektekosten en dergelijke hebt moeten betalen. Door de Belastingdienst is in de laatste jaren van alles gedaan om het u steeds makkelijker te maken. De aangiftes zijn al grotendeels al ingevuld met uw inkomensgegevens van AOW en pensioenen. Ook behoeven velen van u geen belastingaangifte meer in te dienen. Bent u zelf niet in staat om de aangifte per computer in te dienen, dan kan veelal een beroep worden gedaan op de hulp van de kinderen of derden. Als u deze mogelijkheden van hulp niet hebt of u wilt dat een derde eens kritisch naar uw uitgaven kijkt dan kunt u contact opnemen met de stichting SALUT tel 0547 260 053. Na het maken van een afspraak komt een vrijwilliger u thuis bezoeken om de belastingaangifte in te vullen. De kosten van deze dienstverlening zijn laag.

Rob Geerlings

You may also like...

Reacties gesloten.