Nieuwsbrief januari

Een nieuw jaar 2022 met nieuwe mogelijkheden?

De feestdagen en de jaarwisseling hebben we al weer een paar weken achter ons liggen en nu maar hopen dat de goede wensen die we naar elkaar hebben uitgesproken mogen uitkomen.

Terug naar de vrijheden die we al twee jaar moeten missen en vooral minder angst en risico’s voor onze gezondheid zou alvast een mooi begin zijn. Voorzichtig durven we daar een beetje in te gaan geloven, hoewel … prijs de dag niet voor het avond is. Ons ongeduld is zeker niet altijd de beste leermeester.

Het nieuwe jaar heeft ons in elk geval al het zo lang verwachte nieuwe kabinet opgeleverd. Vol met ambities, plannen en vooral enthousiaste ministers en staatsecretarissen. Het heeft even geduurd, zeggen we dan, maar dan heb je ook wat. Vele miljarden worden de komende jaren besteed aan allerlei belangrijke noodzakelijke zaken.

Zijn nu alle mensen tevreden? Als we ons oor te luister leggen, dan is onder andere onze leeftijdsgroep enigszins de klos.  Niet alleen is duidelijk geworden dat onze koopkracht aantoonbaar vermindert door de nieuwe plannen en nog meer door de enorme prijsstijgingen, ook onze AOW wordt losgekoppeld van de overige uitkeringen. En dat heeft voor een hele grote groep ouderen met geen of een beperkt pensioen vervelende gevolgen.

Daarnaast wordt er met een beschuldigende vinger naar de senioren gewezen van wege het te kort aan woonruimte. Teveel van ons ouderen zouden te weinig doorstromen van hun grote woning naar een kleinere zodat gezinnen met kinderen van de vrij te komen ruimte gebruik zouden kunnen maken. Maar heeft diezelfde overheid daar zelf niet de grootste inbreng gehad in het maken van plannen daarvoor?Kom maar op met geschikte woonruimte!
In Hengevelde gaan zeker zes nieuwe levensloopbestendige woningen op Marke 3 binnenkort bewoond worden door leeftijdsgenoten die hun ‘oude’ huis hebben kunnen doorgeven aan de jongere generatie. Ook de 12 starterswoningen zijn klaar en gaan bewoond worden door van ongeduld trappelende jonge stellen. Een mooie start van het nieuwe jaar voor deze gelukkige mensen.

En hoe is het binnen onze eigen club Senioren Hengevelde gesteld?  Helaas onveranderd moeten we stellen. Nog steeds kunnen we onze activiteiten niet opstarten vanwege de genomen veiligheidsmaatregelen. En dat betekent dat de lezing van Ingrid Keestra, die op 9 februari zou plaats vinden in De Marke over de mantelzorg, niet doorgaat.
Of de geplande carnavalsmiddag met De Höftemennekes op 25 februari doorgaat is nog even de vraag. Via deze site, Wegdamnieuws en onze e-mail wordt u daarover bericht.

Bij dit nieuwe Magazine ontvangt u ook het verzoek om uw contributie voor 2022 te willen voldoen.

Het bestuur wil graag onderstrepen dat we u afgelopen jaar niet hebben kunnen bieden wat u van ons gewend bent. De reden daarvoor kent u. Financieel gaat het zeker goed met onze kas. Toch is het goed te weten dat van de €30,- contributie de helft doorgeschoven moet worden naar onze landelijke en provinciale organisatie.

De KBO-PCBO is in feite een vakbond voor ouderen die op alle niveaus de belangen van ons ouderen behartigt. In de politiek moet er immers nogal eens gelobbyd worden om iets voor elkaar te krijgen. Hierboven las u al de mogelijke gevolgen van de AOW-maatregel en de perikelen rond wonen. Daar verandering in proberen aan te brengen moet wel professioneel aangepakt worden. En dat brengt kosten met zich mee. Verder wordt ook het Magazine dat voor u ligt er van betaald.

Het bestuur hoopt u spoedig weer welkom te heten op een bijeenkomst.

You may also like...

Reacties gesloten.