Nieuwsbrief oktober

De gezelligheid zoeken we voorlopig weer binnenshuis.

De lange donkere avonden breken weer aan. Wanneer op 31 oktober de klok een uur terug wordt gezet en de wintertijd is aangebroken, dan weten we dat we de gezelligheid vooral weer binnenshuis moeten zoeken.
De temperatuur buiten leert ons dat snel. De verwarming gaat naar standje aangenaam, al zal menigeen momenteel wel even stilstaan bij de te verwachten hoge energieprijzen.
De Senioren Hengevelde hebben inmiddels de activiteiten weer opgestart. Een openingsviering met pastoor Jurgen Jansen en de lezing van Just Schimmelpenninck waren goed bezocht en tevreden werd geconstateerd dat het goed is om elkaar weer te ontmoeten.

Voor woensdag 10 november om 19.30 uur staat een gezellige muzikale avond gepland in de kantine van de Hebo aan de Eeftinkstraat.
Het zal u op deze avond verbazen hoe energiek sommige mensen op hoge leeftijd nog zijn.
Deze avond komt namelijk het duo De Gema’s ons vermaken met herkenbare melodieën en songs.

Deze Twentse eeneiige tweelingbroers Geert en Machiel Nijenhuis, 81 jaar oud, zijn ervaren entertainers die met hun gitaar en hun gezang de gezelligheid meteen weten over te brengen.
Kom dus 10 november genieten van dit unieke senioren duo.
Het bestuur zal ervoor zorgen dat de koffie en de drankjes weer goed geregeld worden.

Nieuwe starterscursus IPad

De wereld vraagt steeds vaker digitale kennis. Post via de brievenbus is er nog maar weinig.
Bijna alle informatie komt via de digitale snelweg, dus via de computer naar ons toe.

Contante betaling wordt vervangen door digitale betaling.

De jongeren onder ons hebben met deze grote veranderingen geen enkele moeite, maar de oudere generatie durft vaak niet deze stap te zetten of voelt zich erg onzeker.
Ook de fraude die hiermee gepaard gaat maakt de oudere mens wat huiverig.
Daarom wil de KBO-afdeling ‘Senioren Hengevelde’ de angst voor deze moderne techniek wat wegnemen door een cursus te organiseren voor starters op de digitale snelweg.


Een eerdere cursus was zeer succesvol en de deelnemers van toen waren erg tevreden en kunnen nu redelijk zelfstandig met de computer overweg.

Daarom nodigt het bestuur van Senioren Hengevelde opnieuw haar leden met computerangst uit om zich te aan melden voor deze beginnerscursus.
De heer Frans Zengerink uit Hengelo was de leraar van de eerste cursus.Hij is opnieuw bereid om op vrijdagmiddag naar Hengevelde te komen om nieuwe cursisten op weg te helpen met de computer.
Weet u al iets van de IPad maar nog lang niet voldoende, dan mag u zich ook melden. We gaan dan bij voldoende deelname ook hiervoor een vervolgcursus organiseren. Willen diegenen die zich al eerder voor de vervolgcursus hebben opgegeven, zich opnieuw melden?

Voorwaarde is dat cursisten beschikken over een eigen IPad van Apple. U kunt deze zo nodig aanschaffen via de bekende computerzaken in Hengevelde.

De lessen worden gegeven in De Marke. Er kunnen maximaal 15 mensen deelnemen.
De kosten voor deze cursus worden vergoed door de Senioren Hengevelde.
Wel moet u lid van onze vereniging zijn. Alleen de koffie is voor eigen rekening.

Opgave voor deelname: www.seniorenhengevelde@gmail.com  of via 06 12076900 We zien u allen graag op 10 november. Denkt u wel aan uw QR-Coronacode?

You may also like...

Reacties gesloten.