Nieuwsbrief september

We gaan weer beginnen!

Eindelijk mag het weer en durven we het aan om u uit te nodigen om samen te komen voor onze activiteiten. We dachten nog dat ons programma opnieuw voor een groot deel in het water zou vallen, maar het kan verkeren en dus gaan we van af nu voortvarend aan de slag.

1. Zoals u hopelijk hebt gelezen via de e-mail of in de krant en op Wegdamnieuws starten we dit keer met een eucharistieviering op woensdag 29 september in onze kerk waarbij pastoor Jurgen Jansen voor zal gaan. Aanvang 14.30 uur. Na deze dienst zal hij graag nader kennis met ons willen maken onder het genot van een kop koffie. Welkom aan u allen.

2. Ook de lezing door de heer Just Schimmelpenninck over de kastelen Nijenhuis en Westerflier in Diepenheim kan door de versoepelde Coronamaatregelen alsnog doorgaan.  Deze interessante avond zal de historie en het bestaan rondom deze landgoederen veel aandacht krijgen.
Daarvoor staat de heer Schimmelpenninck als mede-eigenaar garant. Informatie die ons bij een eventuele wandeling op betreffende landgoederen nog van pas kan komen
We verwachten u op woensdag 6 oktober in de conferentiezaal van De Marke. Aanvang 19.30 uur.

3. Een andere bijeenkomst waar we u graag zien is op zaterdagmiddag 2 oktober om 15.00 uur in onze kerk. De bedoeling van deze dag is om van u te horen hoe u denkt dat Hengevelde verder moet op weg naar de komende jaren. We kennen ons dorp als een voortvarende gemeenschap waar voor elk wat wils te vinden is en waar we met genoegen wonen. Maar willen we dat behouden, dan zal er op verschillende gebieden toch wat moeten gebeuren. Denkt u maar eens aan woonmogelijkheden voor jong en oud, aan zorg voor jong en oud, aan sportvoorzieningen, aan onderwijs en verenigingsleven. Ontbreekt er iets in Hengevelde, wat gebeurt er met onze kerk wanneer deze mogelijk gesloten wordt? Op deze bijeenkomst willen de initiatiefnemers graag van ons allen horen welke ideeën er zijn om verder te ontwikkelen.
Hoe ziet u Hengevelde ingericht in het jaar 2035? U mag het zeggen.

4. Vorig jaar hebben we u als Senioren Hengevelde gevraagd om mee te doen aan de Rabo Clubsupport Actie. Die is toen fantastisch verlopen en heeft ons het mooie bedrag van rond de
 € 700,- opgebracht. Een prachtige opbrengst die we weer kunnen inzetten om u een interessant, leerzaam en gezellig seizoen te bieden.
Daarom willen we u opnieuw vragen om ook dit jaar weer mee te doen aan deze actie. Deze wordt gehouden van 4 tot en 24 oktober aanstaande. U kunt als Rabo-lid uw stemmen uitbrengen op de Rabobanksite. Bent u nog geen lid, dan kunt u dat ook via deze site regelen. Vraag desnoods een vertrouwd iemand om u daarbij te helpen.
Fijn dat u mee wilt doen. Onze penningmeester is u dankbaar.

5. Tot slot moeten we u dringend vragen uw QR-code op uw mobieltje mee te nemen naar onze bijeenkomsten. Ook een kopie van uw tweede vaccinatiebewijs of een recente negatieve coronatest is akkoord. Helaas moeten we voldoen aan de wettelijk gestelde eisen en u controleren bij de entree.
Ook hier weer geldt: Vraag hulp indien nodig. Het zou jammer zijn wanneer u weg blijft.

You may also like...

Reacties gesloten.