Nieuwsbrief juni

Het zomert al weer volop, ook in de hoofden van de mensen.

Na een toch wel fris en nattig voorjaar schrijven we nu zomer en dat is te merken ook.
De zon en daarmee het aantrekkelijke buitenleven maakt weer veel mogelijk.
Mensen die je ontmoet voelen zich bevrijd en kunnen weer gaan en staan waar ze zich prettig voelen. Wat een verademing vergeleken bij de sombere tijd die achter ons ligt. Anderhalf jaar voortdurend op je hoede zijn om toch maar vooral niet besmet te worden. Mondkapjes, afstand houden, handen wassen en nog veel meer regeltjes maakten ons tot gevangen mensen.
Niet dat we nu alle voorzorgsmaatregelen overboord moeten gooien, want dat zou wel erg overmoedig zijn. Maar toch, we kunnen elkaar weer ontmoeten zonder al te grote angst.
Wat fijn dat de vaccinaties dat zo versneld hebben.
Hebt u al plannen gemaakt voor een reisje of een vakantie naar een aantrekkelijke plek?
U bent niet de eerste, velen zijn u al voorgegaan. De campings zitten mudjevol, de hotels en de horeca zoeken naarstig personeel om al hun gasten van dienst te kunnen zijn.
Oude tijden herleven.

Als bestuur van de Senioren Hengevelde zijn we bezig om voor het nieuwe seizoen een aantrekkelijk programma in elkaar te zetten. Met muziek, lezingen en excursies willen we u proberen enthousiast te maken om onze bijeenkomsten te komen bezoeken. Daar is behoefte aan. Vooral ouderen hebben hun uiterste best gedaan om de Corona-risico’s uit de weg te gaan en bleven thuis.
Vanaf september hopen we u en elkaar weer te ontmoeten, vrij van die angst.
Vertel uw senior buren en kennissen over onze club en maak hen ook enthousiast om lid te worden.
Het bestuur zal u vroegtijdig informeren over het komende programma.

Tot voor een jaar werd er in De Marke op de eerste woensdag van de maand een inloop koffieochtend gehouden. Deze werd met name gevuld door muzikale talenten uit de regio.
De organisatie van deze ochtend stopt ermee. Het Markebestuur betreurt dat en wil graag voortzetting. Is dat iets voor de Senioren Hengevelde? Gedacht kan worden aan een inloop met de bedoeling elkaar te ontmoeten met misschien een interessante muzikale onderbreking  of een praatje met een bekend persoon. Een kaartje leggen, scrabbelen of creatief bezig zijn kan natuurlijk ook.
Graag horen we van u ideeën om uit te werken.
De Marke als ontmoetingsplek voor iedereen.

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er ondertussen hard doorgewerkt is aan de laatste bouwfase van De Marke grenzend aan de Needsestraat. De kaveluitgifte gaat eerdaags van start, maar zeker is al dat een flink aantal Hengeveldenaren het besluit hebben genomen om er een levensloopbestendige woning te laten bouwen. Hun eigen huis is verkocht en zij gaan straks door op een voor hen passender, makkelijkere manier van wonen in deze nieuwe wijk. Mocht u ook interesse hebben in een dergelijke woning, neem dan contact op met de gemeente.

De vakantieperiode breekt aan en geeft u en veel anderen even een verdiende adempauze.
Graag tot eind augustus; geniet van de rust en blijf vooral gezond.

You may also like...

Reacties gesloten.