Nieuwsbrief februari

Met de ontvangst van bijgaand Magazine ligt er alweer een jaar Corona achter ons.
En in plaats van dat het er beter op wordt, kwam er vanaf de regeringskansel de opdracht om ons ook ’s avonds af te sluiten van de mensen om ons heen. En zelfs dat hebben we weer trouw een paar weken gedaan in de hoop dat daarmee de gezondheid van iedereen gediend wordt.
Hoewel … we weten inmiddels ook dat er door de coronamaatregelen in ons land de nodige gefrustreerde mensen rondlopen die onze maatschappij behoorlijk wat narigheid kunnen bezorgen, om het maar even voorzichtig uit te drukken. Maar ook deze mensen hebben geen snellere oplossing voor de pandemie kunnen brengen: ergernis en boosheid was hun deel.
Vertrouwen en geduld hebben is het enige dat ons redt, samen met de ons opgelegde beperkingen.

In Hengevelde en omgeving gaat het leventje gelukkig redelijk zijn gangetje. De winterse periode maakt dat we toch al niet zoveel buiten komen en daarnaast hebben de meesten van ons geleerd dat opstandigheid tot niets leidt. Fijn was het wel om het eerste februariweekend weer eens ouderwets sneeuw en vorst te leren kennen. Het was voor velen een opsteker om een week lang te kunnen genieten van een witte wereld. We waren het bijna vergeten.

En hebt u in de afgelopen weken misschien ook uw kleinkinderen thuis zien zwoegen op hun schoolwerk? Verbazingwekkend is het om zelfs die allerkleinsten te zien omgaan met de computer en de digitale contacten met hun juf of meester. Daar kunnen wij als ouderen best nog wat van leren.
Misschien zou het nog beter zijn om dat beeld zelf ook om te zetten in daden.
Onze maatschappij gaat, of we dat nou willen of niet, steeds meer over naar het werken met een toetsenbord.
Als Senioren Hengevelde hebben we daar een jaar geleden met succes een eerste cursus voor gegeven in De Marke. De planning was om daar een vervolg aan te geven, maar helaas….
Wij als uw bestuur, raden u aan om de interesse voor deze nieuwe manier van werken met de computer ter hand te nemen. Uw kinderen en kleinkinderen kunnen u daar vast mee helpen.
Niet bang zijn en de uitdaging aangaan zou best eens veel moois kunnen opleveren, al was het alleen al in de contacten met anderen.
Schaf een iPad aan (ons advies!), vraag een beetje hulp en er gaat een wereld voor u open.

Als bestuur vragen we ons wel eens af hoe we in deze tijd onze leden van dienst kunnen zijn.
In onze directe persoonlijke omgeving weten we redelijk goed wat er zoal speelt. Maar daar buiten is het lastig om een goede inschatting te krijgen. Het zou goed zijn wanneer u ons meldt over mensen of zaken waarvoor we iets kunnen betekenen, natuurlijk binnen onze mogelijkheden.

Verder willen we u nog vragen, voor zover u dat nog niet gedaan hebt, om de contributie voor 2021 over te maken naar de rekening van onze Senioren Hengevelde.
Hartelijk dank daarvoor. Het gaat u allen weer op alle fronten goed en blijf gezond.

You may also like...

Reacties gesloten.