De Senioren tellen mee, zeker in Hengevelde

Onderstaand artikel verscheen in de eerste uitgave van 2021 van Hart voor Senioren.

Hengevelde, een klein dorp dat zich de afgelopen jaren behoorlijk zichtbaar heeft gemaakt in de regio. Wie kent niet de al jaren bekende Zomerfeesten. Groots aangepakt met nationale en internationale artiesten. Duizenden voornamelijk jongeren komen op deze feesten af.
Er zijn ook ondernemers die zich zelfs landelijk al behoorlijk doen gelden.
Wie kent niet de kozijnen van Hebo of het lekkere brood van Nollen, om er maar eens twee te noemen. Maar zij zijn niet de enigen die voor een welvarend dorp zorgen. Veel creativiteit en een energieke ondernemingsgeest leverden allerlei grote en kleinere bedrijven op die elk weer voor groeiende werkgelegenheid zorgen.
En waar werkgelegenheid is, willen mensen ook wonen en recreëren. Dat heeft weer als gevolg dat allerlei verenigingen ontstaan met weer de benodigde accommodaties van dien.
Kort gezegd komt het er op neer dat de afgelopen 50 jaar het dorp Hengevelde met van oorsprong een kerk en een café is uitgegroeid tot een goed voorziene, actieve samenleving waar het goed wonen en werken is. Niet langer een anonieme, maar nu een zichtbare en zelfbewuste woon- en leefgemeenschap in de regio.

Dat dit bereikt kon worden door een hechte samenwerking met alle inwoners staat buiten kijf. Natuurlijk moesten bepaalde inspirerende mensen het voortouw nemen, maar vervolgens eendrachtig met elkaar de handen uit de mouwen steken was en is de mensen in Hengevelde wel toevertrouwd.
Nog steeds is de inzet van de alle vrijwilligers op vele terreinen een vanzelfsprekendheid.
Met elkaar en voor elkaar is het motto dat van oud op jong wordt doorgegeven.

Met dat oud komen we gelijk uit bij de KBO/PCBO onder de naam Senioren Hengevelde.
Jaren geleden begonnen enkele ouderen een soos met de bedoeling activiteiten te organiseren voor leeftijdsgenoten om zo momenten te bieden elkaar op een gezellige manier te blijven ontmoeten. Deze soos sloot zich al snel aan bij het landelijke KBO omdat men daarmee meerdere voordelen binnenhaalde.

Zeker in een plattelandsgemeenschap is het belangrijk om na een arbeidzaam leven niet te belanden achter de spreekwoordelijke ‘geraniums’. Ieder mens heeft immers behoefte aan contact, zeker als de pensioengerechtigde leeftijd bereikt is en men alle dagen thuis is. De sociale kring waarin men dan terecht komt is fors kleiner geworden.
Gelukkig weten veel senioren dat weer prima op te vullen met allerlei vrijwilligers werk, wordt er veel gereisd of krijgen allerlei hobby’s nu alle aandacht.

 Senioren Hengevelde wil daar aanvulling op geven door het bieden van ontmoeting, ontspanning, ontwikkeling en ontzorging. Het bestuur organiseert minimaal maandelijks een activiteit om genoemde vier thema’s aandacht te geven. Het programma hiervoor kent bijvoorbeeld lezingen op velerlei terreinen. Veiligheid, historie, leeftijdsgebonden problemen of zingeving zijn mogelijke onderwerpen. En natuurlijk krijgt muziek en vermaak alle aandacht. Menig duo of band was al eens voor een optreden in gemeenschapscentrum De Marke, de thuishaven van de Senioren. Een kopje koffie en een drankje maken zo’n avond altijd tot een succes.
Veel animo was er voor het bijwonen van een zitting in de Almelose rechtbank, een rondleiding door kasteel Twickel en een bezoek aan de plaatselijke basisschool.

 Daarnaast probeert het bestuur hulpvragen bij belastingopgave of andersoortige moeilijkheden een helpende hand te bieden, zijn er mogelijkheden voor collectieve zorgverzekering en energieaankoop en krijgen alle leden maandelijks het blad Magazine in de brievenbus met allerlei wetenswaardigheden van en voor senioren.

Deelnemers aan de iPad-cursus

Begin 2020 was er een beginnerscursus voor leden die het gebruik van een iPad wilden leren kennen.
Prachtig om te zien hoe mensen van ver in de tachtig e-mails leren versturen en hoe ze met deze iPad contact leren maken met familie via beeldbellen.

Dat de senioren nog steeds serieus worden genomen mag ook blijken uit het feit dat zij bij afgevaardigden van andere groepen inwoners meedenken en meepraten over zaken die heel Hengevelde aangaan.
De bouw van levensloopbestendige woningen voor starters en senioren, de ontwikkeling van de dorpskern en de behoefte aan toekomstgerichte accommodaties voor allerlei verenigingen zijn daarin belangrijke thema’s. De ouderen tellen nog steeds mee en hebben hun inbreng.

De Senioren Hengevelde hebben recentelijk actie ondernomen om ook jongere senioren lid te maken van hun club. Het leverde een fantastisch resultaat op waardoor er nu rond de 250 mensen als lid geregistreerd staan.
Hoe jammer is het dan, wanneer een prachtige vereniging die voortvarend allerlei interessante activiteiten organiseert, zich moet neerleggen bij al die belemmerende Coronamaatregelen. Vanaf maart 2020 kwam het programma volledig stil te liggen.
Om toch te laten merken dat er aan de leden gedacht werd bezorgden vrijwilligers regelmatig een kleine attentie of kaartje om hen te ondersteunen in de stille tijd.
De grote wens om weer met alle senioren actief te kunnen meedoen in de eigen samenleving is groot. De leden zijn er aan toe en het bestuur is er klaar voor.

Bezoek aan de basisschool

You may also like...

Reacties gesloten.