Een nieuw jaar met beloftes en mooie vooruitzichten.

Zo aan het begin van een heel nieuw jaar 2021 is het passend en goed om iedereen van harte veel ‘heil en zegen’ toe te wensen. Senioren kennen dit minder gebruikte gezegdevast nog wel en weten dat we iemand daarmee graag veel gezondheid en geluk toewensen. Iets dat we maar al te goed kunnen gebruiken nu we 2020 hebben afgesloten als het jaar dat de geschiedenis in gaat als een vervelend of mogelijk zelfs een rampjaar voor velen over de hele wereld vanwege de Coronabesmettingen.

Voor de Senioren Hengevelde betekende het afgelopen jaar dat alle activiteiten stil kwamen te liggen. Elkaar ontmoeten en gezellige middagen of avonden met elkaar doorbrengen was er niet bij. Zelfs je eigen familieleden moesten op afstand blijven. Ik hoef die maatregelen niet bij u in herinnering te roepen omdat vele ervan nog steedsvan kracht zijn.
Veel erger trof het de families die te maken kregen met een ernstige besmetting en ziekte als gevolg.
Het treurigste was wel het overlijden van mensen die ons allemaal zo bekend waren, al was de reden niet altijd Corona.Hoe dan ook, iedereen die er mee te maken kreeg voelde het verdriet en de pijn maar al te zeer.

Het mooie van een nieuw jaar is dat het ook als een nieuwe start gezien kan worden.
De belofte om zo snel mogelijk verlost te worden van de voortdurende besmettingsdreigingleeft bij ons allemaal. De ontwikkelde vaccins zullen hopelijk snel resultaat hebben en ons weer brengen waar we willen gaan.
En misschien hebt u uzelf ook wel een belofte gedaan om het komende jaar iets anders te doen, al zijn deze beloftes of goede voornemens vaak na een paar weken al weer vergeten of te moeilijk gebleken. Blijf sterk, al blijven we mensen.

Wat wij u toewensen is een positieve kijk naar de toekomst, voor u zelf en voor ons allemaal.
Somberen hebben we met ons allen de afgelopen maanden lang genoeg gedaan. Nu maar eens proberen om vooral gelukkig en tevreden te zijn met wat we allemaal aan goeds hebben. En dat is best veel. De meesten onder ons herinneren zich nog maar al te goed hoe sober er in onze jeugd geleefd werd. En kijk wat er nu allemaal mogelijk is, wat we allemaal hebben.
Helaas is materieel bezit geen garantie voor geluk. Dat zit toch vooral in de manier waarop we met elkaar omgaan. Blij zijn met elkaar en voor elkaar iets betekenen.
Vooral dat wensen we u toe en daar willen wij als Senioren Hengevelde het komende jaar ons graag voor inspannen. Nu maar hopen dat we u snel weer mogen uitnodigen.


En dan nog even dit …

Helaas moeten we vaststellen dat er de eerstkomende tijd nog geen gezamenlijke activiteiten mogelijk zijn. Dus ook geen nieuwjaarsbijeenkomst die altijd zo gezellig is met mooie muziek, een lekker drankje en een hapje.U houdt dat echt nog tegoed.

You may also like...

Reacties gesloten.