Vaccinatiestrategie

Kwetsbare ouderen niet vooraan bij coronavaccinatie
Het kabinet heeft niet het advies van de Gezondheidsraad gevolgd door kwetsbare ouderen
voorrang te geven bij de start van de inentingscampagne tegen corona. De beschikbaarheid van
vaccins, de logistiek rond vaccins én door corona geveld personeel in de acute zorg waren
aanleiding om het vaccinatieschema aan te passen.
KBO-PCOB heeft op zich begrip voor deze wijziging, maar benadrukt dat kwetsbare (oudere)
mensen die het hardst een vaccin nodig hebben niet uit het oog moeten worden verloren.
Vaccinatiestrategie
Nederland is woensdag 6 januari van start gegaan met het vaccineren van mensen tegen corona.
Minister De Jonge heeft besloten zorgpersoneel in verpleeghuizen en ziekenhuizen voorrang te
geven. Bewoners van verpleeghuizen zijn hierdoor iets later aan de beurt, hoewel de
Gezondheidsraad in december heeft geadviseerd het BioNTech Pfizer vaccin (dat goed werkt bij 60-plussers) in de eerste plaats in te zetten bij ouderen. Minister De Jonge verwacht de ongeveer 3
miljoen thuiswonende mensen van 60-75 jaar vanaf maart te kunnen laten vaccineren op centrale
locaties van de GGD. De 1,3 miljoen thuiswonende senioren van 75 jaar en ouder en niet-mobiele
mensen ouder dan 60 jaar worden ingeënt bij de huisarts.
Adviseurs van kabinet zijn kritisch
Het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad hebben op 4 januari bekend
gemaakt te vinden dat de door minister De Jonge voorgestelde verdeling van de verschillende vaccins (Moderna voor 75-plussers via huisarts en BioNTech Pfizer voor 60-75 arigen via de GGD)
onvoldoende zekerheid biedt op een tijdige uitvoering in de hoogste risicogroepen. Omdat de
meeste gezondheidswinst is te behalen bij de doelgroep van ouderen vanaf 60 jaar adviseren het
OMT en de Gezondheidsraad minister De Jonge om ten minste 90% van de vaccins te bestemmen
voor het vaccineren van deze groep.
Tweede Kamer vraagt aandacht voor ouderen
De Tweede Kamer onderbrak op 5 januari haar kerstreces om met minister De Jonge en premier
Rutte te debatteren over het coronabeleid. Kamerleden uitten forse kritiek op de vaccinatiestrategie.
PVV-leider Geert Wilders vroeg minister De Jonge om in januari meteen te starten met het inenten
van 3 miljoen ouderen en kwetsbare mensen, maar de minister kon dit niet beloven. De Jonge streeft ernaar om ook bewoners van verpleeghuizen zo snel mogelijk te vaccineren met het
BioNTech/Pfizervaccin, maar of kwetsbare thuiswonende ouderen ook eerder gevaccineerd kunnen worden, is afhankelijk van het beschikbaar komen van andere vaccins. Uiteindelijk nam de Tweede Kamer een motie van de SP, GroenLinks en PvdA aan die de regering vraagt te bezien hoe zo snel als mogelijk de meeste kwetsbare ouderen — binnen en buiten zorginstellingen — gevaccineerd kunnen worden, ook als dit een tijdelijke extra logistieke operatie van overheids- en zorgorganisaties vergt.
Volgens minister De Jonge is dit precies wat hij aan het doen is. Ook nam de Tweede Kamer een
motie van 50PLUS aan die de regering verzoekt om ook vaccins die nog goedgekeurd moeten worden en die in gelijke mate geschikt blijken te zijn voor ouderen als het BioNTech/Pfizer-vaccin, eerst in te zetten voor de groep thuiswonende mensen van 60-75 jaar voordat begonnen wordt met het vaccineren van de groep 18-60 jaar zonder medische indicatie.

You may also like...

Reacties gesloten.