Prinsjesdagnieuwsbrief 2020

Manon Vanderkaa: ‘Voor alle generaties perspectief’ 
 Geen hoedjes, geen koets, geen ridderzaal, geen publiek. Maar wel volop hitte. De omstandigheden op Prinsjesdag waren symbolisch voor de stand van ons land. We gaan een economisch zware tijd tegemoet en hebben de coronacrisis verder te bedwingen. Hoe houdt onze samenleving zich? Lopen de verschillen niet te veel op? Kijken we genoeg om naar elkaar?’

Onze Koning verwees naar het verlies van het gevoel van veiligheid en vertrouwen door de coronacrisis. Veel levens zijn beïnvloed en veranderd door corona, waarbij hij met name de verpleeghuizen noemde. Aandacht voor elkaar, dat stond centraal.
Lees Manon’s volledige reactie
Analyse Wonen & Zorg
 Eerder aangekondigde plannen voor de Woningbouwimpuls worden bevestigd. Deze wordt verhoogd met € 50 mln. in 2021, voor diverse maatregelen gericht op het wegnemen van knelpunten in de woningbouw, waaronder het stimuleren van woningbouw voor kwetsbare groepen en ouderen. In een eerder stadium zijn al afspraken gemaakt met woningcorporaties om meer huizen te bouwen, zo’n 150.000. Die afspraken moeten nu versneld uitgevoerd worden. Het kabinet maakt ook 75 miljoen euro vrij om bestaande huizen te verduurzamen.

Zorg
De zorgpremies stijgen naar verwachting met circa 65 euro per jaar. Het eigen risico blijft met 385 euro per jaar gelijk. Ook in de manier waarop de eigen bijdrage in de langdurige zorg wordt berekend verandert niets. Het abonnementstarief in de Wmo blijft met 19 euro per maand gelijk. KBO-PCOB blijft pleiten voor betaalbare zorgkosten.
Lees meer
Analyse Zingeving
 KBO-PCOB pleit ervoor, juist in coronatijden, blijvend te investeren in palliatieve en geestelijke verzorging.
In 2012 is in totaal 43,3 miljoen euro beschikbaar voor palliatieve zorg en geestelijke verzorging. Dat is minder dan verwacht, want in de begroting van 2019 werd namelijk nog uitgegaan van een budget van 45,7 miljoen voor 2021. Ook in 2020 lijkt er minder uitgegeven dan vooraf begroot. Dat terwijl 2020 het jaar is waarin werd geïnvesteerd op de inzet van geestelijke verzorgers, door een ophoging van de regeling Palliatieve Terminale Zorg met 7 miljoen euro. De vraag is in hoeverre dit (misschien door het coronavirus) gerealiseerd is.
Lees meer
Analyse Koopkracht
 Sinds 2008 hebben vrijwel alle gepensioneerden fors ingeleverd. De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd voor 2021 in combinatie met de dreigende pensioenkortingen en inflatie stellen KBO-PCOB verre van gerust.

KBO-PCOB wil dat het kabinet investeert in álle generaties en evenwichtige keuzes maakt. Jong en oud moeten de coronacrisis samen het hoofd bieden. Wij pleiten voor stevig investeren in onze samenleving en de economie, om bedrijven, werkenden en óók om onze pensioenfondsen, die veel last hebben van economische tegenwind (en een lage rente), een steun in de rug te geven.
Lees meer
Analyse Digitalisering Een inclusieve digitale samenleving waar iedereen meedoet dat is het uitgangspunt van dit kabinet. KBO-PCOB onderschrijft dit van harte. Dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen wordt volgens het kabinet nog eens benadrukt door de intelligente lockdown tijdens de coronacrisis. Veel mensen werken en leren noodgedwongen digitaal vanuit thuis. Maar het is niet vanzelfsprekend dat iedereen overweg kan met en beschikt over digitale hulpmiddelen. Het kabinet realiseert zich dat naast kansen die zijn ontdekt in het benutten van digitalisering, ook is gebleken dat een aanzienlijk deel van de bevolking zonder hulp digitaal vastloopt. Wat doet het kabinet?Lees meer
Dossier Geldzorgen op onze site
 Nederlandse senioren hebben een groeiend gevoel van onzekerheid over de toekomst. Dat komt door de coronacrisis, de uitwerking van het pensioencontract en de weinige financiële reserves. 

KBO-PCOB strijdt voor uw portemonnee. We komen op voor een rechtvaardig pensioen. We onderzoeken de koopkracht en meer… Lees het in het dossier Geldzorgen.
Dossier Geldzorgen
Media-aandacht
 KBO-PCOB is veel in het het nieuws. We presenteerden onze onderzoeken, brachten onze opinie naar buiten en reageerden op de kabinetsplannen. We zijn zichtbaar via de eigen kanalen, maar haalden ook de landelijke pers in print, online en radio en televisie.

In het media-overzicht ziet u de successen tot nu toe; en de maand is nog niet om.
Media-overzicht

You may also like...

Reacties gesloten.