Senioren Hengevelde stelt start nieuwe seizoen uit.

September is doorgaans de maand waarin verenigingen en clubs na een hopelijk mooie vakantie weer volop actief worden. De rustperiode heeft de burger dan goed gedaan en men start weer fris met de activiteiten op velerlei gebied.
Helaas moeten we die opstart dit jaar flink aanpassen of zelfs in de wachtstand zetten vanwege de nare gevolgen die het coronavirus nog steeds met zich meebrengt.
Vooral de risicogroepen in onze samenleving kunnen het zich niet veroorloven om van oudsher vanzelfsprekende gewoontes weer op te pakken.
De Senioren Hengevelde hebben het afgelopen seizoen al grotendeels verloren zien gaan en ook nu aan de start van een nieuw seizoen ziet het er niet rooskleurig uit.
Een mooi programma ligt klaar om uitgevoerd te worden, maar het bestuur ziet nog onvoldoende mogelijkheid om dat ook ten uitvoer te brengen. Alleen al de anderhalve meter afstand die men tot elkaar in acht moet nemen, maakt dat de gezellige ontmoeting van ouderen met elkaar alleen maar teleurstellingen oplevert. We zijn immers een pratend volkje dat graag hoort en vertelt.
Verder zijn er door de overheid meerdere begrijpelijke, maar beperkende maatregelen genomen om verspreiding van het virus te voorkomen.

Het bestuur van de Senioren Hengevelde respecteert deze maatregelen en neemt voorlopig een afwachtende houding aan tot het moment dat de deskundigen kenbaar maken dat sociale omgang en ontmoetingen voor grotere groepen weer veilig kan.
Het is jammer deze afwachtende houding te moeten aannemen want ook de oudere generatie heeft behoefte aan gezelschap van elkaar en wil graag blijven meedoen in onze samenleving.
Dames en heren senioren Hengevelde, houd u zich aan de gevraagde maatregelen en blijf gezond.
Het bestuur garandeert u het gezegde: ‘Wat in het vat zit verzuurt niet’.
U wordt op de hoogte gehouden.

You may also like...

Reacties gesloten.