Geen ‘Gijs presenteert BN’er’ voor Senioren Hengevelde

De maatregelen die onze regering genomen heeft om het coronavirus onder controle te krijgen, leiden er toe dat de activiteit van 18 maart met Gijs Eijsink wordt uitgesteld naar een nog nader te bepalen datum.
Ook het bezoek aan de moskee wordt uitgesteld.
Wanneer we dat gaan doen, hoort u nog van ons.
Het bestuur doet een dringend beroep op ieders verantwoordelijkheid
om de genomen maatregelen te respecteren.
Het doorgaan van de activiteiten van de Senioren voor de verdere toekomst
worden afhankelijk gemaakt van de situatie op dat moment.
U wordt op de hoogte gehouden.

Zegt het voort ……….

You may also like...

Reacties gesloten.