Gepaste woonkansen voor senioren in Hengevelde

Onlangs was op Wegdamnieuws te lezen dat er mogelijkheden gaan komen voor starters en senioren om passende woonruimte te kopen op het laatste deel van bouwplan Marke 3.
Een werkgroep met ook afgevaardigden van Senioren Hengevelde is al een tijdlang bezig om voor deze doelgroepen mogelijkheden te creëren nu de laatste fase van Marke 3 wordt verkaveld en deze kavels binnen afzienbare tijd worden verkocht.
Uit de seniorenhoek horen we regelmatig geluiden dat er momenteel voor deze doelgroep weinig betaalbare kansen zijn om in eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.
Naar mate de leeftijd vordert, de kinderen zijn uitgevlogen en het huis en de tuin best iets kleiner kunnen, gaan velen om zich heen kijken naar beter passende woonmogelijkheden.
Natuurlijk kan men in de bestaande woning aanpassingen laten aanbrengen die het woongenot vergroten. Maar ook dan blijkt de aangepaste woning op termijn niet de oplossing. Kleinere, voor senioren geschikte woningen zouden dan bij voorkeur gewenst zijn.
Nu er opnieuw bouwgrond verkaveld wordt door de gemeente Hof van Twente is er een unieke kans om daar op in te springen.
Gesprekken met de gemeente hebben duidelijk gemaakt dat zij aan deze wens tegemoet wil komen: Betaalbare woningen helpen creëren voor doelgroepen die normaliter geen kans zouden krijgen.
De meest in het oog springende groep zijn de starters. Onderzoek leert dat daar veel vraag is. Maar ook senioren blijken interesse te hebben..
Het bestuur van de Senioren Hengevelde wil daarom graag de werkgroep ondersteunen in hun streven ook deze doelgroep kansen te bieden op passende, levensloopbestendige woningen. Nieuw, met alle benodigde woonruimte op de begane grond, energie neutraal en de tuin beperkt van grootte.
In eerste instantie wordt gedacht aan koopwoningen. Toch vindt de werkgroep dat ook niet-kopers de kans zouden moeten krijgen ook in aanmerking te komen voor deze prachtige woonvorm. Huren zou dan een ideale optie zijn. De werkgroep onderzoekt ook deze mogelijkheid, wederom onder het motto ‘betaalbaar’.
Het bestuur roept iedereen die belangstelling heeft zich te melden.
Kopers moeten zich allereerst inschrijven bij de gemeente en kopers en huurders kunnen zich melden bij Dura Vermeer via  www.duravermeer.nl
Vermeld wel even of u wilt kopen of huren.
Een van de komende maanden zal er een informatieavond worden georganiseerd om de plannen verder te verduidelijken. U bent van harte welkom.
Het bestuur van de Senioren Hengevelde zal onze doelgroep graag blijven ondersteunen op weg naar passende woonruimte in Hengevelde.

You may also like...

Reacties gesloten.